Huisreglement

Om te zorgen dat mijn behandelingen optimaal tot zijn recht komen en voor een goede gang van zaken bij Fysio Roosmalen zijn er een aantal huisregels opgesteld. 

Algemene huisregels

1. Bij u eerste bezoek is het verzoek om het volgende mee te nemen:

  • Identiteitsbewijs
  • Verwijzing (indien van toepassing)
  • Medische gegevens, zoals longfunctierapporten, verslag van medische specialist, medicatielijst etc. (indien van toepassing)

2. Bij verhindering dient uw afspraak minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij niet tijdige annulering dienen de kosten van een behandeling doorberekend te worden.

3. De fysiotherapiepraktijk is enkel te betreden en te verlaten via de hoofdingang. Het is verboden het pand te betreden via andere ingangen.

4. De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen in het pand of buitenterrein.

5. In de praktijk (inclusief de wachtkamer) mag er niet gerookt worden. Ook is het niet toegestaan om huisdieren mee te nemen, mits deze voor een handicap onmisbaar zijn.

6. Als u een afspraak heeft hoeft u zich niet te melden, maar kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt hier opgehaald voor uw behandeling.

7. De behandelingen worden met de meest mogelijke vakkundigheid en zorg uitgevoerd. Toch kan het voorkomen dat u als klant hiervan nadien lichamelijke hinder ondervindt. Hiervoor nemen wij als praktijk geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor eventueel hieruit voortvloeiend letsel ontstaan door het niet of foutief opvolgen van adviezen.

Hygiëne

8.  Het wordt op prijs gesteld als u als klant tijdens de behandeling de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten

9. Indien u een klacht heeft over uw behandeling of indien u over iets anders niet tevreden bent, waardeer ik het erg dat u mij hierover informeert. Uw klacht zal serieus genomen worden en er zal met vertrouwen mee worden omgegaan. Samen met u zoeken we naar een passende oplossing.

10. Informatie over uw rechten als klant en de klachtenregeling vindt u hier op onze website.

Respect

11. Binnen mijn praktijk spelen leeftijd, ras, religie, maatschappelijke status en seksuele geaardheid geen enkele rol. Ik hoop dat mijn klanten deze filosofie ook onderschrijven. Zo wordt ook alle informatie over u, maar ook alles wat tijdens de behandeling wordt besproken, vertrouwelijk behandeld.

× Maak een afspraak!